About

.

Search

Eveniment Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor

Evenimentul educativ “Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor!” este organizat de Academia Oamenilor de Știință din România in colaborare cu:

- Asociatia Nationala a Tinerelor Femei Crestine din Romania (ANTFCR),
- Instututul  de Studii de Cercetare Dezvoltare si Inovare Titu Maiorescu,
- Asociatia Romana de Psihologie Medicala,
- Asociatia Femeilor Din Romania „Impreuna” AFRI ,
- Avocat Georgeta Stoican

Evenimentul este realizat si prin sponsorizarea acordata de catre TINMAR.


Evenimentul are ca scop promovarea Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor - 25 noiembrie 2019 si a campaniei “UNITE până în 2030”.

Temele abordate vor conduce la educarea femeilor si a fetelor, imbogatirea cunostintelor referioare la drepturile pe care le au acestea:
- “25 noiembrie-Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor”;                   
- Campania “UNITE 2030“ - Cele 16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen;
- Declaratia drepturilor omului;
- Agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabile - Obiectivul  5:“Obținerea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor”.

Ziua de 25 noiembrie a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite,  ca fiind”Ziua internațională pentru eliminarea violenței impotriva femeilor” (Rezoluția Adunării Generale a ONU 54/134)

Ziua Internațională pentru eliminarea violenței impotiva femeilor este marcată în toată lumea prin manifestații și acte de condamnare a diverselor forme de violență îndreptate asupra femeilor.

Campania „UNITE, cele 16 zile de activism impotriva violentei bazate pe gen, cu scopul de a pune capăt violenței împotriva femeilor”, are o noua denumire: „UNITE până în 2030”.

MISIUNEA  CAMPANIEI UNITE 2030 ESTE DE A DA PUTERE SI DE UNII URMĂTOAREA GENERAȚIE DE CETĂȚENI GLOBALI PENTRU A SCHIMBA LUMEA PANA IN 2030” (UNITE 2030’S MISSION IS TO EMPOWER AND UNITE THE NEXT GENERATION OF GLOBAL CITIZENS TO CHANGE THE WORLD BY 2030.)

Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite, persistente și devastatoare încălcări ale drepturilor omului în lumea noastră de azi.

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Obiectivul 5: prevede Obținerea egalității de gen și de a da dreptul tuturor femeilor și fetelor.

Inegalitatea de gen persistă la nivel mondial. Atingerea egalității de gen și educarea femeilor și a fetelor vor necesita eforturi mai viguroase, inclusiv cadrele legale, pentru a combate discriminările bazate pe sex profund înrădăcinate, care rezultă adesea din atitudini patriarhale și norme sociale

Oferirea femeilor și fetelor acces egal la educație, îngrijire medicală, muncă decentă și reprezentare în procesele de luare a deciziilor politice și economice va alimenta economiile durabile și va beneficia societățile și umanitatea în general.

Implementarea de noi cadre legale privind egalitatea feminină la locul de muncă și eradicarea practicilor nocive care vizează femeile este esențială pentru a pune capăt discriminării bazate pe sex în multe țări din lume.

No comments:

 

Translate