About

.

Search

IDN AS si Proiectul "Romania Norvegia dezvoltarea relatiilor bilaterale’’

Denumire partener norvegian: International Development Norway, acronim: IDN AS,
Adresă de corespondenţă: Pb. 1273 Sluppen, 7462 Trondheim, Norway
Oraș: Trondheim, Norway
Telefon: +47 92442197
E-mail: Anders.Stolan@id-norway.com 
Website: id-norway.com

INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY (IDN)  este o parte din grupul IDN, companii norvegiene  de invatare/dezvoltarea cunoștințelor care sunt puternic implicate în proiecte în Europa Centrală și de Est. IDN AS ca primă companie înființată în IDN Group este un spin-out de la Fundația SINTEF, cel mai mare institut de contracte de  în Scandinavia.

Scopul IDN  AS este de a contribui la fiecare etapă a proiectelor, de la proiectare, dezvoltare și management prin realizarea de obiective comune, în scopul de a conecta și de a accelera oportunități internaționale în cadrul rețelelor de inovare , transfer tehnologic și comercializarea de tehnologie , politici și strategii de dezvoltare.

IDN AS desfășoara activități de cercetare și de transfer tehnologic, cu scopul de a desfășura activități de cercetare și dezvoltare, inclusiv cercetarea de bază, cercetare industrială, dezvoltare experimentală și diseminarea rezultatelor prin publicații, educație și activități de transfer de tehnologie.

IND AS  Group a fost implicat în multe proiecte care au avut ca domenii de activitate sociale si umanitare:
-Educația in vederea antreprenoriatului în rândul tinerilor, mai ales în legătură cu inovarea și comercializarea de munca prestată de tineri cercetători,
- Studii relevante pentru inovare în Mazovia,
Toate aceste  proiecte importante legate de educație și antreprenoriatului în rândul tinerilor, au repezentat o modalitate de integrare socială si s-au realizat în Kosovo și Macedonia,

De asemenea IDN AS a realizat în parteneriat cu DA- Cisco Institutul de Anteprenoriat care este abilitat pentru a oferi cursuri de formare pentru pornirea de afaceri precum si dezvoltarea ei unde au fost dezvoltate si implementate 25 de proiecte în domeniul antreprenoriatului care au avut ca scop lupta împotriva sărăciei și a șomajului, esponsabilitate socială și corporativă, drepturile minorităților, egalite de gen, aceste proiecte au fost sponsorizate de diverși donatori, cum ar fi CE, Ambasada SUA, Ambasada Norvegiei, SPARK, UNDP, donatori locali USAID etc.

IDN AS este partener din Norvegia in cadrul proiectului "Romania Norvegia dezvoltarea relatiilor bilaterale" derulat in cadrul  Programului Fondul  Fondul Bilateral la Nivel Național  in cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014.

Scopul Fondului Bilateral la Nivel Național este de a sprijini diverse inițiative de cooperare bilaterală între entități din România și entități din Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegia (denumite în continuare state donatoare). Sunt încurajate și acțiunile care vizează cooperarea cu Consiliul Europei.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de Punct Naţional de Contact pentru Granturile SEE. Punctul Naţional de Contact are responsabilitatea generală față de atingerea obiectivelor Granturilor SEE și Norvegiene 2009 – 2014, precum şi de implementarea acestora în România. De asemenea, Punctul Național de Contact este responsabil cu pregătirea şi implementarea Programului RO 01 Asistență Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național.
 

Translate